พอตใช้แล้วทิ้ง ดีไหมA young woman in trendy stylish glasses and a bright orange oversized jacket on a white background smokes an electronic cigarette

พอตใช้แล้วทิ้ง เป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว เมื่อใช้หมดแล้วก็ต้องทิ้งไป ทั้งนี้พอตใช้แล้วทิ้งมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย ไม่ต้องเติมน้ำยาหรือชาร์จแบตเตอรี่ เพียงสูบจนกว่าน้ำยาจะหมดหรือแบตเตอรี่จะหมดก็ทิ้งได้เลย บทความนี้เลยจะมากล่าวถึงคนที่รักสุขภาพ แต่ยังเลิกบุหรี่ไม่ได้ เหตุใดพอตใช้แล้วทิ้ง จึงจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคุณ

กระแสของพอตใช้แล้วทิ้ง มาจากไหน?

กระแสความนิยมของพอตใช้แล้วทิ้งมีปัจจัยหลายประการด้วยกัน ประการแรกคือ ความสะดวกสบายในการใช้งาน เพราะพอตใช้แล้วทิ้งไม่ต้องเติมน้ำยาหรือชาร์จแบตเตอรี่ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากในการใช้งาน ส่วนประการที่สองคือ ราคาที่ย่อมเยากว่าบุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยา พอตใช้แล้วทิ้งมีราคาเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาท ในขณะที่บุหรี่ไฟฟ้าแบบเติมน้ำยามีราคาเริ่มต้นหลักพันบาท และประการที่สามคือ รสชาติน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่หลากหลาย ต้องบอกเลยว่าพอตใช้แล้วทิ้งมีรสชาติน้ำยาให้เลือกหลากหลาย ทั้งกลิ่นผลไม้ กลิ่นขนม กลิ่นอาหาร และกลิ่นอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้มีคำถามในโลกออนไลน์เกิดขึ้นว่าพอตใช้แล้วทิ้ง กลิ่นไหนหอม 

นอกจากนั้นแล้ว กระแสความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย เนื่องจากในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้คนนิยมซื้อพอตใช้แล้วทิ้งมากขึ้น เนื่องจากสามารถพกพาไปสูบได้ทุกที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความสะอาดของอุปกรณ์ 

ทั้งนี้จากข้อมูลของ Global Market Insights คาดว่าตลาดพอตใช้แล้วทิ้งจะมีมูลค่าสูงถึง 18.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 แสดงให้เห็นว่าพอตใช้แล้วทิ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต 

ข้อดีต่อสุขภาพของพอตใช้แล้วทิ้ง  

ข้อดีต่อสุขภาพของพอตใช้แล้วทิ้ง เมื่อเทียบกับบุหรี่แบบมวน มีอยู่หลายประการ ดังนี้ 

  1. มีสารพิษน้อยกว่า 

พอตใช้แล้วทิ้งมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่แบบมวนแน่นอน เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของทาร์ สารก่อมะเร็ง และสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเบนโซไพเรน สารไนโตรซามีน และสารฟอร์มาลดีไฮด์

สำหรับทาร์ เป็นสารเหนียวสีดำที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของยาสูบ พบได้ในบุหรี่แบบมวนในปริมาณสูง ทาร์เป็นสารก่อมะเร็งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งคอหอย มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งหลอดอาหารสารก่อมะเร็ง เป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง พบได้ในบุหรี่แบบมวนในปริมาณสูง สารก่อมะเร็งที่พบในบุหรี่แบบมวน ได้แก่ สารเบนโซไพเรน สารไนโตรซามีน และสารฟอร์มาลดีไฮด์ นั่นจึงเป็นเห็ตผลว่าทำไมพอตใช้แล้วทิ้งดีกว่า

ยังไม่นับสารพิษอื่นๆ ที่ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง แต่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารหนู สารตะกั่ว สารแคดเมียม และสารนิโคติน

พอตใช้แล้วทิ้งทำงานโดยใช้แบตเตอรี่เพื่อทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าร้อนจนกลายเป็นไอระเหย ไอระเหยนี้จะถูกสูดเข้าไปในร่างกายของผู้สูบ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยทั่วไปประกอบด้วยสารนิโคติน สารให้ความหวาน และสารแต่งกลิ่น สารเหล่านี้เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ แต่ก็ต้องยอมว่าสารเหล่านี้มีปริมาณน้อยกว่าสารพิษที่พบในบุหรี่แบบมวน

นอกจากนี้ พอตใช้แล้วทิ้งยังใช้กระบวนการให้ความร้อนแทนการเผาไหม้ กระบวนการให้ความร้อนนี้ช่วยลดการปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เพราะจากการศึกษาพบว่า พอตใช้แล้วทิ้งมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่แบบมวนในปริมาณที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การสูบพอตใช้แล้วทิ้งเป็นเวลา 30 นาที ปล่อยสารเบนโซไพเรนออกมาน้อยกว่าการสูบบุหรี่แบบมวนเป็นเวลา 3 นาที ถึง 95% เลยทีเดียว 

  1. ไม่ก่อให้เกิดควัน 

พอตใช้แล้วทิ้งไม่ก่อให้เกิดควัน เนื่องจากใช้กระบวนการให้ความร้อนแทนการเผาไหม้ ส่วนบุหรี่แบบมวนจะทำให้เกิดควันจากการเผาไหม้ของยาสูบและกระดาษกรอง ทั้งนี้ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเบนโซไพเรน สารไนโตรซามีน และสารฟอร์มาลดีไฮด์ นอกจากนี้ พอตใช้แล้วทิ้งยังใช้กระบวนการให้ความร้อนแทนการเผาไหม้ กระบวนการให้ความร้อนนี้ช่วยลดการปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

สำหรับความแตกต่างระหว่างควันบุหรี่กับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้า

ควันบุหรี่ประกอบด้วยสารพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สารเบนโซไพเรน สารไนโตรซามีน และสารฟอร์มาลดีไฮด์ สารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ได้ 2 ทาง คือ ทางปากและจมูก เมื่อสูดดมควันเข้าไป หรือทางผิวหนัง เมื่อสัมผัสกับควันบุหรี่

ไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าประกอบด้วยสารนิโคติน สารให้ความหวาน และสารแต่งกลิ่น สารเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ได้ทางเดียวเท่านั้น คือ ทางปากและจมูก 

  1. ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 

พอตใช้แล้วทิ้งช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ เนื่องจากมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่แบบมวน และไม่มีควัน ส่งผลให้ผู้สูบพอตใช้แล้วทิ้งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่แบบมวนลดลงกว่าเดิมมาก เช่น โรคมะเร็ง การสูบบุหรี่แบบมวนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งคอหอย มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งหลอดอาหาร แต่พอตใช้แล้วทิ้งมีสารก่อมะเร็งน้อยกว่าบุหรี่แบบมวน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้

รวมไปถึงโรคหัวใจ เพราะการสูบบุหรี่แบบมวนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจล้มเหลว แต่กับพอตใช้แล้วทิ้งมีสารพิษน้อยกว่าบุหรี่แบบมวน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ เป็นต้น 

สุดท้ายแล้วเรายากบอกว่า รักสุขภาพ แต่เลิกบุหรี่ไม่ได้ พอตใช้แล้วทิ้งช่วยคุณได้ ลดสารพิษอันตราย เลิกบุหรี่ได้จริง เริ่มต้นใหม่ได้ทันที 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *